پرسش های متداول

در این بخش، تعدادی پرسش و پاسخ متداول، در ارتباط با نحوه استفاده از خدمات بیمه ۵۴، آورده شده است. برای مشاهده پاسخ هر سوال روی آن کلیک کنید.

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

یک سرمایه گذاری با سود تضمینی است که به غیر از پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاری، پوشش های بیمه ای را هم شامل می شود. این بیمه طرفدار زیادی در سراسر دنیا دارد. در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه حق بیمه خود را پرداخت می کند. پوشش های بیمه عمر : از کار افتادگی کامل و دائم، حادثه و بیماری های خاص است.

حداقل حق بیمه قابل پرداخت در بیمه عمر چقدر است؟

ماهانه ۵۰۰.۰۰۰ ریال سه ماهه ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال شش ماهه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال یکجا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرایط پرداخت حق بیمه عمر چند حالت دارد؟

۱- حق بیمه یکجا ۲- حق بیمه سالیانه (می توان حق بیمه سالیانه را بصورت ماهیانه ، سه ماهه و شش ماهه قسط بندی کرد).

شرایط سنی بیمه گذار در بیمه های عمر چگونه است؟

افراد از سن ۱۸ سالگی می توانند خود را به عنوان بیمه گذار معرفی کنند و زمانی که شرایط سنی را نداشته باشند، پدر یا مادر را مد نظر می گیرند. در صورت فوت پدر، بیمه گذار مادر می شود و در صورت فوت والدین قیم فرد مد نظر گرفته می شود.

در بیمه عمر چه کسی بهتر است تحت پوشش قرار بگیرد؟

با توجه به محاسبات بیمه عمر و سرمایه گذاری هر چه سن بیمه شده کمتر باشد، سود بیشتری دریافت خواهد کرد. بهترین شخص برای سرمایه گذاری کم سن ترین فرد خانواده است. اما به خاطر ضرورت بیمه عمر بهتر است که نان آور خانواده در الویت اول پوشش قرار بگیرد. بدین ترتیب: الویت اول: سرپرست خانواده الویت دوم: همسر الویت سوم: فرزندان

بعد از چند سال باز نشسته می شویم؟

حداقل سن مستمری بگیر برای شروع پرداخت مستمری ۵۰ سال است. مبالغ مستمری با توجه به مشخصات بیمه شده محاسبه می شود، وچنانچه ذینفع در صورت حیات بیمه شده شخص دیگری باشد مبالغ می بایست مجددا محاسبه شود.

سرمایه فوت چیست؟

مبلغ توافق شده ای که شرکت بیمه مکلف است در صورت فوت بیمه شده در هر سال بیمه ای، مطابق “جدول پیش بینی تعهدات شرکت بیمه  و بیمه شونده” به ذینفعان بیمه نامه پرداخت کند.

آیا به بیمه عمر مالیات تعلق می گیرد؟

خیر، بیمه عمر معاف از مالیات است. ماده ۱۳۶ : وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسه های بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

آیا بیمه عمر جز اموال ما ترک است؟

خیر. ما ترک به معنی آنچه باقی مانده است که دو بخش دارد: بخش اول مربوط به اموال و مطالباتی است که به وارث ها تعلق دارد و بخش دوم شامل بدهی ها و تعهدهایی است که در دارای باقی می ماند.

نرخ افزایش سرمایه فوت چقدر است؟

نرخ تعدیل سرمایه فوت بهتر است صفر نباشد و همیشه کمتر از نرخ تعدیل حق بیمه است. نرخ حق بیمه در سال اول ثابت است و در سال های دیگر ضریب افزایش سالانه حق بیمه حداقل ۱۵ است تا بتوان نرخ ۱۰ را برای فوت انتخاب کرد.

اهمیت وضعیت سلامت فرد متقاضی بیمه چیست؟

وضعیت جسمی و سلامت بیمه شده از گزینه های اصلی در بیمه نامه بیمه عمر و ریسکی است که شرکت بیمه بر آن متعهد است. باید با صداقت و حسن نیت به پرسش های این بخش از بیمه نامه جواب دهید. این اطلاعات در اختیار شرکت بیمه برای پذیرفتن ریسک توسط بیمه گر استفاده می شود و در اختیار فرد دیگری قرار نمی گیرد.

مدت قرارداد مناسب برای بیمه عمر چه مدت است؟

بیمه عمر قراردادی بلند مدت است که کمترین مدت آن ۵ سال و بیشترین مدت آن ۳۰ سال است. بیمه گذار مناسب با شرایط خود مدت قرارداد را انتخاب می کند. باید در نظر بگیرید که مجموع سن بیمه‌ گذار و مدت قرارداد نباید بیشتر از ۷۰ سال شود. هرچه پرداخت حق بیمه قرارداد بیشتر باشد سود دریافتی شما از بیمه عمر بیشتر است. بیمه عمر برای افراد بالای ۶۵ سال صادر نمی‌شود و سقف سنی استفاده از بیمه عمر، ۷۰  سال است.

سود تضمینی چیست؟

سود تضمینی بیمه عمر یک ضمانت ۱۰۰ درصدی در قبال سرمایه گذاری در بیمه عمر است که در صندوق بیمه گذار اندوخته می شود. نرخ سود تضمینی شرکت های بیمه ای طبق آخرین اعلام بیمه مرکزی، در ۲ سال اول ۱۶ درصد، در ۲ سال دوم ۱۳ درصد و بعد از آن ۱۰ درصد سود تضمینی به اندوخته حساب بیمه گذار تعلق می گیرد و این سود تضمینی در بیمه عمر از سال پنجم تا پایان قرارداد ثابت می ماند.

سود مشارکت چیست؟

شرکت های بیمه سرمایه گذاری های مختلفی را در زمینه های متفاوت انجام می دهند و سود این سرمایه گذاری ها را با بیمه گذار های خود سهیم هستند. بر اساس قانون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداقل ۸۵ درصد از سود این سرمایه گذاری ها به بیمه گذار ها تعلق می گیرد که به حساب اندوخته آن ها واریز می شود. میزان سود مشارکت به صورت روز شمار است و میزان این سود ها، در سال های مدت قرارداد ذخیره شده و یک اندوخته قابل توجهی برای بیمه گذار ها به وجود می آورد.

بیمه نامه چیست؟

قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار و به امضای  بیمه گر است که شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری بوده و بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و ضمیمه های احتمالی آن، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مندرج در قرارداد منعقد می شود.

بیمه گذار کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات فرد در بیمه نامه قید می شود و متعهد به پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود.

بیمه شده کیست؟

شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده است و حوادث فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضع سلامتی و شغل او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهند.

بیمه گر کیست؟

بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار،  تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده دارد.

حق بیمه چیست؟

مبلغی است که توسط بیمه شونده در فواصل زمانی تعیین شده پرداخت می شود و شرکت بیمه در قبال دریافت آن متعهد به جبران خسارات موضوع بیمه نامه است.

نرخ افزایش حق بیمه چقدر است؟

نرخ افزایش حق بیمه به صورت منظم و به انتخاب بیمه گذار به صورت ثابت، ۳درصد، ۷ درصد، ۵ درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد و ۲۵ درصد است.

سپرده اولیه چیست؟

سپرده اولیه مبالغی است که به صورت یکجا پرداخت می شود و می تواند همراه پرداخت سال به سال باشد یا بدون پرداخت سال به سال، یعنی فرد با گذاشتن مبلغ زیادی کل حق بیمه های لازم را به صورت یکجا می پردازد.

ذینفع کیست؟

شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای رابطه منطقی با بیمه شده هستند که نام آن ها در بیمه نامه درج می شود و به عبارتی منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است.

آیا می توان ذینفعان قرارداد را حذف یا اضافه کرد؟

بله .با پر کردن فرم الحاقیه این امکان وجود دارد.

زمان گرفتن الحاقیه چه زمانیست؟

به طور معمول الحاقیه های مهم در بیمه نامه های عمر مربوط به سر رسید بیمه نامه نمی شود. مانند: تغییر ذینفع های بیمه نامه و یا تغییر آدرس منزل مسکونی و یا تغییر نوع کار افراد که ممکن است از حالت عادی به خطرناک تبدیل شود. در غیر این صورت تغییر های بیمه نامه باید در سر سال بیمه ای انجام شود.

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی چیست؟

هر شرکت بیمه ای متعهد به پرداخت حق بیمه فردی است که دچار نقص عضو و از کار افتادگی شده باشد که در همان سال پرداخت می شود. لازم به ذکر است که پرداخت این حق بیمه باید با تأیید پزشک معتمد بیمه مرکزی صورت گیرد.

آیا می توان پوشش های اضافی را انتخاب کرد؟

بله می توان با توجه به شرایط سنی و وضعیت سلامت پوشش های اضافی را در بیمه نامه با پرداخت حق بیمه اضافی انتخاب کرد. که شامل موارد زیر است: سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن و جراحی قلب باز.

پوشش بیماری های خاص چیست؟

در این پوشش شرکت های بیمه ای بر حسب شرایط و میزان تعهداتی که دارند، برخی از بیماری های خاص را تحت پوشش قرار می دهند و به جبران خسارت می پردازند. بیماری هایی از قبیل: هر گونه عارضه جسمی در اعضا، جراحی قلب و عروق، سرطان و یا پیوند اعضا.

هدف از تشکیل بیمه ۵۴ چیست؟

هدف از تشکیل بیمه ۵۴، گرد هم آوری نمایندگان آیین نامه ۵۴ و ۹۶، جهت همفکری هر چه بیشتر و رفع مشکلات است؛ امید است با تشکیل آن راهی هموار جهت دستیابی شما به موقعیت های بهتر شغلی ایجاد گردد.

خدمات بیمه ۵۴ چیست؟

با عضویت در بیمه ۵۴ می توانید از خدمات سایت از جمله آموزش، گفتگو، نظر سنجی، مشاوره، ایجاد بستر فروش آنلاین برای نماینده ها و… در حوزه فروش بیمه عمر استفاده کنید. همچنین از زمان برگزاری آزمونهای بیمه مرکزی مطلع می شوید و آموزشهای مرتبط را با سر فصلهای اعلامی از سمت پژوهشکده بیمه مرکزی به صورت رایگان دریافت میکنید. بیمه ۵۴ با ایجاد شبکه فروش در بین نمایندگان آیین نامه ۵۴ کمک میکند تا بتوانید موفقیت بیشتری در امر فروش بیمه عمر داشته باشید.

مدیریت بیمه ۵۴ به عهده کیست؟

مدیریت بیمه ۵۴ بر عهده شرکت تدوام پویش فرتاک است که در جهت ارتقا سطح کیفیت خدمات خود با شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم تداوم رفاه فردا تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.

چرا باید عضو بیمه ۵۴ باشیم؟

عضویت شما سبب می گردد تا با افزایش تعداد نمایندگان در بیمه ۵۴ و تبادل تجارب با آنها، بتوانید موفقیت بیشتری در امر فروش بیمه عمر داشته باشید.

شرایط عضویت در بیمه ۵۴ چیست؟

شما باید دارای مجوز یا کد نمایندگی از شرکت های بیمه، طبق آیین نامه های ۵۴ و ۹۶ باشید.

آیا عضویت در بیمه ۵۴ رایگان است؟

بله عضویت در این سایت برای نمایندگان بیمه ۵۴ و ۹۶ کاملا رایگان است.

چگونه می توان عضو بیمه ۵۴ شد؟

می توانید با مراجعه به قسمت ثبت نام از منوی بالای سایت، اطلاعات خود را وارد نموده و عضو سایت بیمه ۵۴ شوید.

آیا دوره های آموزشی رایگان است؟

بعضی از دوره ها رایگان و برخی دوره های تخصصی دارای هزینه می باشد.

نحوه ارائه خدمات سایت شما چگونه است؟

خدمات این سایت به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین می باشد.

نمی توانم با شما تماس بگیرم لطفا مرا راهنمایی نمایید.

می توانید در ساعات اداری با شماره های ۸۸۵۶۱۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۵۶۰۹۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید.

آیا امکان درآمدزایی در این سایت وجود دارد؟

شما میتوانید با معرفی همکاران خود و ارسال لینک مخصوص موجود در پنل کاربریتان، امتیاز ذخیره کنید. این امتیازها در کیف پول الکترونیکی شما ذخیره گردیده و در نهایت قابل تسویه می باشند.

من چطور می توانم همکاران خود را برای عضویت در این سایت دعوت نمایم؟

با ارسال لینکی که در پنل کاربری شما، در قسمت همکاری با ما وجود دارد.

آیا کلاس های حضوری در قالب همایش و سمینار دارید؟

بله، همه این موارد با نظرسنجی از خود شما انجام می شود.

آیا شما از بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه مجوز دارید؟

شرکت تداوم پویش فرتاک شرکتی است حقوقی، سهامی خاص با کد ثبتی ۵۴۰۸۴۳ ثبت شده در تهران با موضوع فعالیت خدمات آنلاین، تجارت آنلاین، آموزش و…

همچنین دارای تفاهم نامه با شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم تداوم رفاه فردا با کد ثبتی ۵۴۰۶۳۶ می باشد.

عواید شما از این سایت چیست؟

ما قراردادمان با یکی از کارگزاری های حقوقی بیمه مرکزی است و زیر مجموعه ی این کارگزاری کار می کنیم. درآمد ما را پس از جذب نماینده ها، کارگزاری مشخص می کند.

پنل اختصاصی به چه معناست؟

پنل اختصاصی یک صفحه برای فعالیت هر نماینده است که در آن اطلاعات هویتی و اطلاعات شغلی نماینده وجود دارد. نماینده ها از طریق این صفحه می توانند از خدمات آموزشی، مشاوره ای و … در سایت استفاده کنند.

آیا در پنل اختصاصی باید کلیه اطلاعات را وارد نمایم؟

درستی اطلاعات درج شده شما در پنل اختصاصی، می تواند باعث معرفی بهتر و فروش بیشتر بیمه عمر توسط شما شود.

آیا اطلاعات ما جایی منتشر می شود؟

خیر، اطلاعات شما نزد سایت ما محفوظ می ماند.

چگونه می توانم اطلاعات پنل کاربری خود را تکمیل کنم؟

پس از ثبت نام از قسمت ثبت اطلاعات اقدام به ارسال مشخصات خود نمایید تا اقدامات لازم برای دریافت آموزشها برای شما در اولین فرصت صورت پذیرد.

اطلاعات من چه زمانی تأیید می شود؟

پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعاتتان، در اولین فرصت کارشناسان ما اطلاعات شما را بررسی و تأیید خواهند کرد. پس از آن پروفایل شما روی سایت قرار می گیرد.

آیا می توانم کد و رمز ورود خود را به دوستانم بدهم تا ایشان نیز از مزایای این سایت بهره مند شوند؟

خیر. این پنل مختص شما بوده و صرفا برای نمایندگان فروش بیمه های عمر می باشد. بدیهی است دیگر نمایندگان فروش بیمه عمر نیز میتوانند پنل اختصاصی خودشان را ایجاد کنند.

رمز ورود خود را فراموش کرده ام.

روی دکمه ورود که در گوشه‌ی سمت چپ بالای صفحه دیده می‌شود کلیک کنید. سپس روی گزینه فراموشی رمز کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید و سپس بر روی دکمه بازگردانی گذرواژه کلیک کنید. رمز جدیدی به موبایل یا ایمیل شما ارسال خواهد شد که با این رمز میتوانید وارد پنل کاربری خود شوید. می توانید پس از ورود به پنل کاربری خود به صفحه ی ویرایش حساب کاربری رفته و از قسمت تغییر گذرواژه، رمز حساب کاربری خود را تغییر دهید.

من نمی توانم وارد پنل خود شوم، لطفا مرا راهنمایی کنید.

یکی از سه گزینه زیر میتواند راهگشا باشد: الف. از درستی یوزر و پسورد خود اطمینان حاصل کنید. ب. ممکن است عضو سایت نباشید. ج. در صورت اطمینان از صحت وارد کردن اطلاعات و عدم حصول نتیجه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

من پروانه فعالیت ندارم آیا می توانم عضو سایت شوم و از خدمات سایت استفاده کنم؟

بله، شما می توانید عکس کارت شناسایی نمایندگی خود را به جای پروانه آپلود کنید و بعد از دریافت پروانه فعالیت، از قسمت ثبت اطلاعات، پروانه خود را جایگزین کنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از سایت و یا داشتن سوال در ساعات اداری با شماره های ما تماس بگیرید. ۰۲۱۸۸۵۶۱۲۹۳ و ۰۲۱۸۸۵۶۰۹۶۴
تمامی اطلاع رسانی های مربوط به همایش ها و سمینارهای بیمه ۵۴ فقط از طریق وب سایت بیمه ۵۴ و کانال های رسمی انجام می شود